Schrijven en redactie


Hoe beeldgericht de wereld vandaag ook mag zijn geworden, communicatie maakt meestal gebruik van teksten. Kort of lang. Een persbericht of een verslag.

 

Taal
Op het vlak van taal ben ik gevormd door mijn studie Slavische taal- en letterkunde en door

de journalistiek. Journalistiek ontwikkelt je gevoel voor wat nieuws is, leert je hoofd- en bijzaken onderscheiden en een verhaal structureren. Ook leert journalistiek je hoe je een boodschap pakkend of wervend kunt opschrijven. Plaatsvervangend nieuwsgierig voor het publiek en met een blik van buiten naar binnen.
Storytelling is momenteel erg hot bij marketing en communicatie. Verhalen vertellen is echter zo oud als de wereld. Het leunt op een traditie van retoriek en literatuur. Verhaaltechnieken kun je inderdaad gebruiken om effectief informatie over een bedrijf of een product over te brengen.


Coaching

Ik kan penvoerders van projecten, communicatiemedewerkers en redacteuren coachen bij het schrijven van:

 • Webcontent
 • Interviews
 • Artikelen
 • Pers- en nieuwsberichten
 • Toespraken en presentaties
 • Story’s

Redactie en eindredactie

En bij het ‘intelligent redigeren’ van grotere teksten zoals verslagen of onderzoeksrapporten. Met aandacht voor de volgende aspecten:

 • Hoe je de teksten meer kunt toesnijden op je doelgroep
 • Hoe je ze toegankelijker kunt maken
 • Hoe je ze beter kunt structureren
 • Hoe je door een verandering van volgorde meer effect kunt krijgen
 • Hoe je zinnen korter kunt maken zonder verlies van inhoud
 • Snoeien in lijdende zinnen en tangconstructies
 • Correctie van foutieve spelling

Voorbeelden
Eindredactie van tijdschriften en rapporten voor de rijksoverheid, het opstellen en bewaken van een actieplan voor de productie van een meerjarenplan of een jaarverslag, het schrijven van persberichten en advies over websites en intranet. 

Aanpak

 • Adviseren vanuit de doelstellingen van een organisatie
 • Daaraan doel en aard koppelen van middelen, zoals al dan niet complexe redactionele projecten
 • Beleidsplannen, jaarverslagen, informatie voor de media 
 • Opstellen en bewaken van een actieplan voor de productie van teksten en presentatie, met daarin deadlines voor de verschillende fases en wat verwacht wordt van alle betrokkenen
 • Coördinatie en eindredactie

Adviseren is voor 80 procent luisteren

Als het probleem duidelijk is, is de oplossing nabij


Schrijven is structureren

Een actieplan dat werkt